II Niedziela po Narodzeniu Pana Jezusa – 3.01.2021 r.

  1. Dzisiaj II Niedziela po Narodzeniu Pana Jezusa, po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla starszych, o g.17.00 Msza święta wieczorna.
  2. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego, w którym modlimy się za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Dzień ten jest również Misyjnym Dniem Dzieci, czyli patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Po Mszach świętych poświęcenie złota, kadzidła mirry i kredy.
  3. W czwartek od g. 16.00 Godzina Święta – adoracja Pana Jezusa w monstrancji z modlitwą za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa i służby w Kościele., o 17.00 Msza święta.
  4. W następną niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa, składka na tacę będzie na cele inwestycyjne w parafii, a za ofiary na te cele złożone na konto parafialne oraz w kopertach „Bóg zapłać”.
2021-01-12T09:33:07+02:00