XI Niedziela Zwykła 13.06.2021 r.

  1. Dziś XI Niedziela Zwykła, o g. 17.00 Msza święta wieczorna., a po niej nabożeństwo czerwcowe.
  2. W poniedziałek wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
  3. We wtorek po nabożeństwie wieczornym spotkanie dla Parafialnego Zespołu Synodalnego.
  4. W czwartek wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
  5. W piątek od o g. 17.30 okazja do spowiedzi dla dzieci z klas czwartych obchodzących w następną niedzielę o g. 11.00 rocznicę I Komunii świętej oraz ich rodzin.
  6. W następną niedzielę po Mszach świętych nasze Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus przeprowadzą kwestę na dokończenie rozbudowy przedszkola. Otwarcie powiększonego przedszkola Sióstr planowane jest na początek nowego roku przedszkolnego po wakacjach. Siostry z góry dziękują za złożoną pomoc materialną w realizacji tego potrzebnego dzieła.
  7. Staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary na cele inwestycyjne złożone w kancelarii parafialnej, na konto parafialne, w kopertach oraz dziś na tacę, a także za ofiary złożone do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

 

2021-06-13T04:17:37+02:00