Duszpasterze – pracowali2019-01-17T15:51:53+02:00
 

Duszpasterze – pracowali

 Proboszczowie parafii Św. Marka Ewangelisty w Rzochowie

 

Ks. Weszar Mikołaj z Pilzna (1478/79)
Ks. Jakub z Tarnowa – (1478/79 – ?)
Ks. Mateusz z Lubziny – (1513 – 1529),
Ks. Jan z Koprzywnicy – (1561),
Ks. Szydłowski Jan – (1561),
Ks. Gałązka Stanisław – (1580),
Ks. Piotrowski Józef – (1590 – 1594),
Ks. Silicki Albert – (1594 – 1596),
Ks. Niećko Jakub – (1603),
Ks. Kozorowski Samuel – (1618 – 1644),
Ks. Sołecki Walenty – ( 1658 – 1704),
Ks. Dziekanowicz Jakub – (1704 – 1707),
Ks. Łabęcki Hiacynty – (1707 – 1740),
Ks. Zembecki Jan – (1740 – 1758),
Ks. Sedzimir Józef – (1758 – 1770),
Ks. Nowakowski Stefan – (1770 – 1774),
Ks. Garlicki Wojciech – (1774 – 1789),
Ks. Szczepański (Szczepanowski) Józef – (1789 – 1794)
Ks. Ryniewicz Tomasz – (1794 – 1823),
Ks. Sitkowski Ignacy administrator (1823),
Ks. Hadasik Stanisław (1824 – 1836),
Ks. Gruczyński Stanisław – administrator (1836),
Ks. Andrzejowski Ludwik – (1836 – 1837),
 

 

 

Ks. Możdżeniowski Józef – ur. 3 stycznia 1804 r. w Starym Wiśniczu, syn Kaspra i Agaty z domu Gut. Uczył się w seminariach duchownych we Lwowie i w Tarnowie – gdzie w 1833 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1837 r. mianowany proboszczem w Rzochowie. W tym czasie rzochowska świątynia uległa zniszczeniu w wyniku powodzi. Kościół odbudowano w 1840 r. Pełnił obowiązki dziekana dekanatu mieleckiego. Zmarł 1 marca 1871 r. i spoczął na parafialnym cmentarzu.
Ks. Karakulski Franciszek – w latach 1864 – 1865 wikary w Ropczycach administrator rzochowskiej parafii w 1871 r.
Ks. Grębosz Adam – ur. 20 października 1825 r. w Przecławiu, syn Ludwika i Kunegundy Marcićkiewicz. Uczeń tarnowskiego gimnazjum. Ukończył tarnowskie seminarium i w 1851 r. przyjął święcenia kapłańskie. Wikariusz w parafiach: Zawada k/ Dębicy, Lisia Góra, Skrzyszów, Pogórska Wola, Żabno. 2 czerwca 1871 r. mianowany proboszczem w Rzochowie. Zmarł 6 lutego 1917 r. Pochowany przy Kaplicy Sękowskich na rzochowskim cmentarzu parafialnym.
Ks. Dobrzański Karol (zdjęcie) – ur. 11 grudnia 1884 r. w Tuchowie, syn Józefa i Marianny z Piotrkowskich. W 1905 r. ukończył gimnazjum w Tarnowie. W 1909 r. ukończył tarnowskie seminarium duchowne i przyjął święcenia kapłańskie. Wikary w Dębicy, Nowym Sączu, Tarnowie. Studiował muzykę sakralną w Ratyzbonie, co pozwoliło mu prowadzić lekcje śpiewu w tarnowskim seminarium.
20 lipca 1917 r. mianowany proboszczem w Rzochowie gdzie pracował do swej śmierci 6 grudnia 1960 r. W 1935 r. powołany na funkcję wicedziekana dekanatu mieleckiego, która pełnił do 1957 r. Dał się poznać jako organizator życia muzycznego w parafii prowadząc miejscowy chór parafialny. W 1924 r. wybudował plebanię a w latach 50. doprowadził wraz z ówczesnym wikarym ks. Ludwikiem Sieradzkim do odnowienia kościoła.
W okresie II wojny (1942 r.) światowej podejrzewany przez Gestapo o współpracę z ruchem oporu i posiadanie radioodbiornika musiał uciekać. Znalazł schronienie w parafii w Jastrzębi (koło Ciężkowic), gdzie w tym czasie proboszczem był ksiądz rodak Kazimierz Moździoch (pochodzący z Kiełkowa), tam prowadził tajne nauczanie. W tym czasie parafią administrował ks. Piotr Stary. Ks. Dobrzański do Rzochowa powrócił w styczniu 1945 r.