Duszpasterze – pracują2019-01-17T15:51:53+02:00
 

Duszpasterze – pracują

Ks. Jerzy Ptak  – Urodziłem się 30 września 1954 r. w Tarnowie. Po ukończeniu w roku 1969 szkoły podstawowej w Zgłobicach naukę kontynuowałem w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1973 r. wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W tym samym roku zostałem powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Brzegu n/Odrą i dopiero w 1975 roku wróciłem do Seminarium, by kontynuować przerwane studia filozoficzno-teologiczne. Po zakończeniu studiów 31 maja 1981 roku przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk bpa Jerzego Ablewicza w katedrze tarnowskiej.

Na swą pierwszą placówkę do Brzeska przybyłem 20 sierpnia 1981 roku. Tam prowadziłem katechizację dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, a także byłem opiekunem Koła Misyjnego.

Z końcem czerwca 1986 roku zostałem przeniesiony na wikariat do parafii św. Stanisława, biskupa i męczennika w Brzeźnicy koło Bochni i tam pracowałem osiem lat. Potem jeszcze rok byłem wikariuszem w parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie – Krzyżu i dnia 18 sierpnia 1995 roku otrzymałem nominację na proboszcza w parafii Mielec-Rzochów.

W dekanacie Mielec – Południe pełnie funkcje wicedziekana.

Ks. mgr Piotr Abram – Wikariusz od 2017 roku

Ks. mgr Adam Ptak – Rezydent od 2015 roku