Historia parafii2019-01-17T15:51:56+02:00
 

Historia parafii

Początków osady Rzochów należy szukać już na progu XIII wieku. Jednakże za pierwszą pewną wiadomość  o tej miejscowości uważa się dokument z 1339r. W tym dokumencie pojawia się Rzochów jako ,,Sochow”.

Przyjmuje się, że prawa miejskie otrzymał między  1380, a 1382r. za czasów panowania Ludwika Węgierskiego i był jedynym w okolicy, po Przecławiu, miastem.

Z rozwojem Rzochowa ściśle jest związane powstanie ośrodka parafialnego. Kościół parafialny w Rzochowie, najprawdopodobniej powstał między 1374 a 1431 rokiem z fundacji ówczesnego właściciela – Jana Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, herbu Leliwa.

Niektórzy za początek przyjmują rok 1374, ale w świetle dokumentów pewna wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1431r. W tym bowiem roku został wydany dokument Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego mówiący o włączeniu do parafii w Rzochowie nowo lokowanej wsi o nazwie Ocieka. Jest to niezbity dowód na istnienie kościoła oraz odrębnego obszaru parafialnego. Pewne jest, że kościół rzochowski od początku nosił wezwanie św. Marka Ewangelisty.

Istotnym wydarzeniem dla rozwoju miasta była fundacja, ok. 1515r.  prepozytury (probostwa) i sześciu mansjonarzy (wikariuszy). Kościół został wtedy podniesiony do rangi probostwa i otrzymał sześciu kapłanów pomagających w duszpasterstwie i zapewne w rozwoju oświaty.

            W   latach 60-tych XVI w. Rzochów stał się ośrodkiem ruchu reformacyjnego. Jan Tarnowski, dziedzic Rzochowa, Książnic i Kolbuszowej wypędził duchownych z kościoła rzochowskiego. Kościół zamieniono na zbór, w którym nabożeństwa odprawiał  pastor Jan z Koprzywnicy.

Rekatolizacja nastąpiła   przed 1585r.  Stanisław Tarnowski, ówczesny właściciel Rzochowa okazał się nie tylko dobrodziejem kościoła parafialnego. Był fundatorem probostwa, oraz drewnianej kaplicy szpitalnej św. Anny, która została postawiona za miastem i służyła jako przytułek.

Przez kolejne wieki dostępne źródła i kroniki, poza małymi wzmiankami o uposażeniu, milczą na temat funkcjonowania ośrodka parafialnego. Dopiero rok 1820 zostaje odnotowany w historii parafii – niestety tragicznie. Na skutek pożaru uległa spaleniu  drewniana świątynia, która jak należy przypuszczać, była od momentu powstania parafii.    O kościele parafialnym w Rzochowie już bowiem w 1721r. mówiono, że jest starodawny i ,,antiqui operis”.