Intencje Mszy świętych 13 – 19.04.2020 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 13.04.2020 r.

7 30 – 1/ + Izabelę Bystrek – od sąsiadów Waldemara i Wiesławy Kaczorowskich z rodzina z Paryża

2/ 30 dz.śm.+ Władysławy Słabońskiej

9 30 – 13 r.śm. + Bolesława Sobonia

11 00 – W pewnej intencji

17 00 11 r.śm. + Stefana Pawełka

Wtorek – 14.04.2020 r.

6 30 – + Bolesława Dziekana – od Jana Wolaka

18 00 – 1/ + Marie Sowa – od rodziny Kisielów i Mrozikowej

2/ + Izabelę Bystrek – od sąsiadów Majewskich i Stępniów

Środa – 15.04.2020 r.

6 30 – W intencji S. Jeremiaszy od Miłosierdzia Bożego, o zdrowie, potrzebne laski i Boże błogosławieństwo dla niej i jej bliskich

18 00 – 1/ + Marię Surman, wsp. rodziców Anny i Stanisława – od koleżanki Anny z mężem

2/ + Izabelę Bystrek – od członkiń róży św. Katarzyny

Czwartek – 16.04.2020 r.

6 30 – + Izabelę Bystrek – od koleżanek wnuczki Bernadetty

18 00 – 1/ + Elżbietę Świerczek – od teściowej Marii

2/ + Annę Dudek – od Janiny Dankowskiej

Piątek – 17.04.2020 r.

6 30 – 1/ 23 r.śm. + Stanisława Ptaka

2/ + Zofie Borys, wsp. Józefa

18 00 – + Izabelę Bystrek – od TRANS – BUSU

Sobota – 18.04.2020 r.

6 30 – + Izabelę Bystrek – od Luberów i Gancarzów

18 00 – 1/ Podz. za łaski, z prośba o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Bogusławy i Zbigniewa Haracz z okazji 25 rocznicy ślubu

2/ Podz. za łaski, z prośba o błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Adama Wałek z okazji 60 rocznicy ślubu

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020 r.

7 30 – + Stefana Pawełka

9 30 – 1/ 4 r.śm. + Janiny Moździoch

2/ + Mariana Gruchacza – od rodziny

11 00 – Podz. za łaski i z prośbą o nowe dla Krystyny Pogoda z okazji 80 rocznicy urodzin

17 00 – + Izabelę Bystrek – od rodziny Nowaków

2020-04-11T23:55:11+02:00