Intencje Mszy świętych 20 – 26.04.2020 r.

Poniedziałek – 20.04.2020 r.

6 30 – 1/ Za zmarłe Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, aby radowały się  szczęściem przebywania z Bogiem

2/ + Wilhelma Koperę

18 00 – + Jana Siewierskiego

Wtorek – 21.04.2020 r.

6 30 – + Izabelę Bystrek – od kierownika i współpracowników synowej Marty ze żłobka

nr 7 w Mielcu

16 00 – pogrzebowa za + Zofie Jędrychowską

18 00 – 1/ + Czesława Harlę – dar imieninowy od żony i synów z rodzinami

2/ + Elżbietę Świerczek – od Danuty Świerczek

Środa – 22.04.2020 r.

6 30 – 1/ W intencji S. Kalisty od Niepokalanego Poczęcia NMP, o zdrowie, potrzebne laski i Boże błogosławieństwo dla niej i jej bliskich

2/ + Izabelę Bystrek – od rodziny Naporów z Mielca

18 00 – 1 r.śm. + Mieczysława Kołodzieja – od żony u dzieci z rodzinami

Czwartek – 23.04.2020 r.

6 30 – 1/ + Izabelę Bystrek – od Jana i Hieronima Mazurów z rodzinami

2/ 7 dz.śm. + Zofii Jędrychowskiej – od syna Juliana z rodziną

18 00 – 1/ O potrzebne łaski w dalszej posłudze, opiekę Matki Bożej i świętych Patronów dla ks. proboszcza – od Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

2/ O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza z okazji imienin – od parafian

3/ + Jerzego Stachowicza – dar imieninowy

Piątek – 24.04.2020 r.

6 30 – + Izabelę Bystrek – od współpracownic wnuczki Beaty

18 00 – 1/ + Elżbietę Świerczek – od Anny i Piotra Chałupków

2/ + Annę Dudek – od Justyny Lodarskiej z rodziną

Sobota – 25.04.2020 r.

7 00 – 40 r.śm. + Marii Wiktorii Kozioł, wsp. Walentego

9 00 – + Marka Orłowskiego – dar imieninowy, wsp. Franciszka

18 00 – 1/ Za parafian

2/ + Władysława Pyzikiewicza – od brata Wojciecha  i bratowej Aleksandry

Niedziela – 26.04.2020 r.

7 30 – 1/ + Jerzego Muchę – dar imieninowy

2/ Za parafian

9 30 – + Wojciecha Michalskiego – dar imieninowy

11 00 – 5 r.śm. + Andrzeja Płanety – od żony i dzieci

17 00 – 10 r.śm. + Piotra Krupy – od żony i dzieci z rodzinami

2020-04-19T01:32:24+02:00