Intencje Mszy świętych 25 –31.12.2017 r.

Pasterka Łuże 22 00 – W intencji pewnej rodziny

Pasterka 24 00 – 1/ Za parafian

2/ + Adama Świątka – dar imieninowy, wsp. Mirosława

3/ + Józefa Grygę – od córki Lidii z rodziną

Poniedziałek – 25.12.2017 r. – Boże Narodzenie

7 30 – + Ryszarda Pasko, wsp. rodziców Zofii i Władysława

8 15 Łuże – + Marię Wrażeń – od siostrzeńca Ryszarda

9 30 – ++ Edwarda, Stanisława, Rozalię Jemiołów

11 00 – Msza święta dziękczynno-błagalna z okazji 63 rocznicy ślubu Barbary i Jana Weryńskich

17 00 – 1 r.śm. + Heleny Kuczkowskiej

Wtorek – 26.12.2017 r. – Św. Szczepana

7 30 – W intencji S. Szczepany od Jezusa i Maryi Niepokalanej, o zdrowie, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla niej i jej bliskich

8 15 Łuże – + Katarzynę Kozioł – od siostry Jolanty z rodziną

9 30 – 6 r.śm. + Bolesława Wałka

11 00 – O zdrowie i błog Boże dla S Szczepany z okazji urodzin i imienin – od DSM

17 00 – Podz. za łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Krzysztofa Łeptuchów z okazji 25 rocznicy ślubu

Środa – 27.13.2017 r.

6 30 – 1/ + Józefa Grygę – od Tadeusza Kuliga z rodziną

2/ + Sabinę Duracz –  od syna z żoną

17 00 – + Janinę Łagowską – od wnuczki Ewy

Czwartek – 28.12.2017 r.

6 30 – 1/  10 r.śm. + Stanisława Lenarta

2/ + Józefa Grygę – od Doroty Słomba – Mazur

17 00 – + Janinę Łagowską – od wnuka Grzegorza

Piątek – 29.12.2017 r.

6 30 – 1/ 15 r.śm. + Anny Szyszyńskiej, wsp. Jana – od syna Krzysztofa z córką Dagmarą

2/ + Janinę Łagowską – od rodziny Faliszków

17 00 – + Józefa Grygę – od Kazimiery Wyskiel

Sobota – 30.12.2017 r.

6 30 – 1/ + Józefa Grygę – od Iwony i Łukasza Posłusznych z dziećmi

2/ + Janinę Łagowską – od rodziny Janczarów

17 00 – 46 r.śm. + Franciszka Jędrychowskiego, wsp. Stefanii żony i Eugeniusza Grzanki

Niedziela – 31.12.2017 r.

7 30 – ++ Piotra, Marię, Jadwigę, Michała Gaców

8 15 Łuże – Za parafian

9 30 – 16 r.śm. + Zdzisława Strzępki

11 00 – 15 r.śm. + Zdzisława Pipały – od siostry Marii z rodziną, wsp. Michała

17 00 – W intencji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus o ducha Bożego dziecięctwa potrzebne łaski dla każdej siostry

2017-12-24T09:36:31+02:00