Intencje Mszy świętych 9 – 15.10.2017 r.

 

 

Poniedziałek – 9.10.2017 r.

6 30 – 1/ 40 r.śm. + Krystyny Łapa – od męża

2/ 7 dz.śm. + Dariusza Cisło – od brata Marka z rodziną

17 00 – 1/ + Stanisławę Dudek – od Danuty i Andrzeja Surdejów

2/ W 10 rocznicę ślubu Jolanty i Bogumiła podz. za łaski i z prośbą o dalsze błog. i opiekę Bożą w życiu rodzinnym

 

Wtorek – 10.10.2017 r.

ą  6 30 – 1/ + Stanisławę Dudek – od Małgorzaty i Dariusza Dymek z rodziną

2/ + Adama Wrażnia – od sąsiadów Piotrowskich i Józefa Błacha z rodziną

17 00 – 31 r.śm. + Zbigniewa Głodka

 

Środa – 11.10.2017 r.

6 30 – + Helenę Kuczkowską – od wnuka Dariusza z rodziną

17 00 – 1/ + Stanisławę Dudek – od Władysława Wnuka z rodziną

2/ ++ Helenę i Adama Marcićkiewiczów

 

Czwartek – 12.10.2017 r.

6 30 – 1/ + Stanisławę Dudek – od rodziny Raków

2/ 30 dz.śm. + Zdzisławy Wagner

17 00 – 1/ 24 r.śm. + Kazimierza Siembaba

2/ ++ Feliksa, Józefę, Zygmunta Gargałów, w 10 r.śm. Zygmunta

 

Piątek – 13.10.2017 r.

6 30 – 1/ + Helenę Kuczkowską – od wnuków Przemka i Łukasza

2/ 7 dz.śm. + Zofii Piekarskiej – od syna Bogusława

17 00 – 1/ + Stanisławę Dudek – od chrześniaka Mieczysława z rodziną

2/ 55 rocznicę ślubu Heleny i Władysława Faliszków z podz. za przeżyte lata i prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze życie

 

Sobota – 14.10.2017 r.

6 30 – + Helenę Kuczkowską – od wnuczki Jolanty z rodziną

17 00 – + Franciszka Leskiego – dar imieninowy i 10 r.śm., wsp. Zofii

poza parafią – + Annę Surman – od Jana Augustyna z rodziną

 

Niedziela – 15.10.2017 r.

 

7 30 – + Stanisławę Dudek – od bratowej Weroniki Jemioło

8 15 Łuże – Za parafian

9 30 – 2 r.śm. + Pawła Krawczyka

11 00 – 1 r.śm. + Bronisławy Jeżewskiej – od Krzysztofa i Małgorzaty z rodziną

17 00 – O łaskę beatyfikacji Ojca Anzelma Gądka, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

2017-10-09T18:00:38+02:00