IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2019 r.

  1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu, Msze święte do południa będą jak w każdą niedzielę o g. 7.30, 9.,30, 11.00, o 8.15 na Łużu, po południu o g. 14.00 dodatkowa Msza święta, wieczorem o g. 17.00. Zgodnie z dekretem ks. biskupa ilość uczestniczących we Mszy świętej do 50 osób, nie będzie dziś Gorzkich Żali, w środę Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątek Koronki do Miłosierdzia Bożego i Drogi Krzyżowej. Nie będzie również rekolekcji wielkopostnych, które miały się rozpocząć w przyszłą niedzielę. Korzystajmy z dyspensy od uczestniczenia we Mszy świętej, biorąc udział we Mszy świętej, nabożeństwach i rekolekcjach przez środki społecznego przekazu i media społecznościowe. Trwajmy jako parafia w jedności między sobą, łącząc się na modlitwie w domach z Chrystusem, Jego Matką i naszymi Świętymi Patronami na czele z św. Markiem Ewangelistą, by przetrwać ten trudny czas zagrożenia, doświadczenia i wyjść z niego umocnieni. Jeśli ktoś jest w jakiejkolwiek potrzebie duchowej i materialnej zadbajmy o to w rodzinach i sąsiedztwie Zgłośmy się o każdą pomoc do nas kapłanów, dzwoniąc pod numer telefonu 17 58 28 101.
  2. W środę będzie Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
  3. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary przeznaczone na opłaty związane z ogrzewaniem kościoła, światła i inne wydatki związane z funkcjonowaniem naszej parafii i świątyni oraz na zapłacenie wykonanych już w ostatnim czasie prac inwestycyjnych złożone na tacę, konto parafialne i w kopertach.
2020-03-22T06:45:55+02:00