Kancelaria2019-01-17T15:51:55+02:00
 

Kancelaria

Godziny przyjmowania  interesantów:

1. Codziennie przez 1/2 godziny po rannej i po wieczornej Mszy swiętej, z wyjątkiem niedziel i świąt
2. W sprawach małżeńskich – środa od g. 16.00
4. W przypadkach pilnych – o każdej porze

 

S a k r a m e n t y   ś w i ę t e

Sakrament Chrztu Świętego:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Wybór „właściwych” rodziców chrzestnych (wierzących i praktykujących)
 3. Potrzebne dane:
 • Data ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka
 • Adresy zamieszkania rodziców chrzestnych

Sakrament Małżeństwa:

 1. Zgłosić się do kancelarii co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem
 2. Wymagane dokumenty:
 • Dowody osobiste
 • Metryki Chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy – jeśli chrzest był poza parafią
 • Świadectwa z kursu przedmałżeńskiego
 • Świadectwa z religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej – gimnazjalnej i ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie z USC potwierdzające brak przeszkód wynikających z prawa państwowego ( w przypadku ślubu konkordatowego )  lub akt ślubu cywilnego

Sakrament Chorych:

Należy przygotować:
 • Stół nakryty białym obrusem
 • Krzyż i świece
 • Naczynie na wodę święconą i kropidło
 • Odrobinę waty – jeśli ma być udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych
 • Szklankę wody – jeśli chory nie jest w stanie przełknąć Komunii Świętej
Rodzina, razem z chorym, powinna uczestniczyć w świętych obrzędach.

Pogrzeb chrześcijański:

 1. Powiadomienie parafii i uzgodnienie terminu pogrzebu – koniecznie akt zgonu
 2. Powiadomienie zakładu pogrzebowego o uzgodnionym z parafią terminie pogrzebu
 3. Powiadomienie siostry organistki i siostry zakrystianki o pogrzebie
 4. Ustalenie z grabarzem miejsca pochowania ciała na cmentarzu parafialnym