Kandydaci do bierzmowania2019-06-27T12:12:01+02:00
 
 INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
  1. Dwuletnim programem przygotowania do sakramentu bierzmowania objęci są uczniowie z kl. VII i VIII szkoły podstawowej. Na wzór Apostołów oczekujących obiecanego Ducha Świętego, którzy „TRWALI JEDNOMYŚLNIE NA MODLITWIE RAZEM Z MARYJĄ”, kandydaci do bierzmowania zaproszeni są do wytrwałej modlitwy osobistej i wspólnotowej. Przez cały okres przygotowania (2 lata) wszyscy kandydaci powinni brać udział w praktykach religijnych Kościoła:
  • niedzielne i świąteczne Msze Św.
  • Spowiedź i Komunia Św. w pierwsze piątki miesiąca
  • Nabożeństwa różańcowe
  • Roraty
  • Droga Krzyżowa i Triduum Paschalne
  • Nabożeństwa majowe
  1. Kandydaci do sakramentu bierzmowania przygotowują się i przystępują we własnej parafii. Jeżeli ktoś przyjął chrzest poza parafią do której obecnie należy i w której przyjmie sakrament bierzmowania, winien dostarczyć Świadectwo Chrztu.
  2. Uczniowie kl. VII S.P.  pod koniec roku szkolnego przechodzą egzamin z wiedzy religijnej. Zaliczenie egzaminu jest koniecznym warunkiem do przyjęcia sakramentu bierzmowania!
  3. Uczniowie kl. VIII  w pierwszy piątek każdego miesiąca biorą udział w nabożeństwie.   Udział w spotkaniach  jest koniecznym warunkiem do przyjęcia sakramentu bierzmowania! Na spotkania serdecznie zapraszamy także rodziców kandydatów