INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
 1. Dwuletnim programem przygotowania do sakramentu bierzmowania objęci są uczniowie z kl. VII i VIII szkoły podstawowej oraz  III kl. gimnazjum. Na wzór Apostołów oczekujących obiecanego Ducha Świętego, którzy „TRWALI JEDNOMYŚLNIE NA MODLITWIE RAZEM Z MARYJĄ”, kandydaci do bierzmowania zaproszeni są do wytrwałej modlitwy osobistej i wspólnotowej. Przez cały okres przygotowania (2 lata) wszyscy kandydaci powinni brać udział w praktykach religijnych Kościoła:
 • niedzielne i świąteczne Msze Św.
 • Spowiedź i Komunia Św. w pierwsze piątki miesiąca
 • Nabożeństwa różańcowe
 • Roraty
 • Droga Krzyżowa i Triduum Paschalne
 • Nabożeństwa majowe
 1. Kandydaci do sakramentu bierzmowania przygotowują się i przystępują we własnej parafii. Jeżeli ktoś przyjął chrzest poza parafią do której obecnie należy i w której przyjmie sakrament bierzmowania, winien dostarczyć Świadectwo Chrztu.
 2. Uczniowie kl. VII S.P.  pod koniec roku szkolnego przechodzą egzamin z wiedzy religijnej. Zaliczenie egzaminu jest koniecznym warunkiem do przyjęcia sakramentu bierzmowania!
 3. Uczniowie kl. VIII i kl. III gimnazjum w trzeci piątek każdego miesiąca biorą udział w nabożeństwie i spotkaniu w grupach. W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania wszyscy kandydaci biorą udział w Triduum Udział w spotkaniach ( trzecie piątki miesiąca) i Triduum jest koniecznym warunkiem do przyjęcia sakramentu bierzmowania! Na specjalne spotkania serdecznie zapraszamy rodziców kandydatów! Terminy spotkań dla rodziców będą podawane na ogłoszeniach parafialnych.
 4. Lista kandydatów z kl. VIII S.P. i III gimnazjum na podstawie złożonych deklaracji:

KLASA VIII S.P.

 1. Bukowski Kacper
 2. Cebula Angelika
 3. Cichoń Szymon
 4. Czepiel Maciej
 5. Gaj Patryk
 6. Golba Sebastian
 7. Halik Oliwia
 8. Kalkowski Filip
 9. Kozik Aleksandra
 10. Lubera Wiktor
 11. Łojek Daria
 12. Łuczkiewicz Oliwia
 13. Maciuła Marcin
 14. Mazur Dorian
 15. Niedbała Julia
 16. Popiołek Maciej
 17. Smolak Maciej
 18. Zasowska Ewa

KLASA III Gimnazjum

 1. Augustyn Aleksandra
 2. Augustyn Natalia
 3. Bogdan Natalia
 4. Gudz Karolina
 5. Hajec Patrycja
 6. Haracz Faustyna
 7. Jopek Julia
 8. Jędrzejowska Wiktoria
 9. Kłusek Elżbieta
 10. Kozioł Kamil
 11. Krudysz Marta
 12. Król Emilia
 13. Krużel Jakub
 14. Krużel Patryk
 15. Kurdziel Bartosz
 16. Łakomy Szymon
 17. Madej Wiktoria
 18. Paprocka Kornelia
 19. Pieczonka Weronika
 20. Trzpis Kacper