Siostry2019-01-17T15:51:56+02:00
 

Siostry

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS W MIELCU – RZOCHOWIE

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest instytutem na prawie papieskim, założonym przez Sługi Boże:Ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gądek) i Matkę Teresę od św. Józefa (Janina Kierocińska). Zgromadzenia jest agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych – Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Żyje i rozwija się kontemplacją i apostolstwem, w duchu reguły karmelitańskiej. Celem specjalnym Zgromadzenia jest służba bliźnim, zwłaszcza „najmniejszym”. Siostry realizują swoje apostolstwo przede wszystkim w dziedzinie wychowania i kształcenia młodzieży i dzieci, szczególnie w środowiskach duchowo i materialnie zaniedbanych, wśród najuboższych. Hasłem Zgromadzenia są słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi”.
Siostry przybyły do Mielca na zaproszenia Ks. Tomasza Rzepka Proboszcza parafii św. Marka Ewangelisty w Rzochowie, 11 kwietnia 1961r. Zamieszkały w małym i zniszczonym domu, który był własnością rodziny Ks. Siewierskiego, na ul. Rynek Rzochowski 108 (zdjęcie) .Głównym zajęciem sióstr była katechizacja dzieci przedszkolnych i szkolnych, oraz prace: zakrystianki i pielęgniarki. Siostry podjęły także nauczanie religii w sąsiedniej parafii Dobrynin i w szkole podstawowej w Rzemieniu.
Ponieważ dom w którym mieszkały siostry był w bardzo złym stanie i nie nadawał się do dalszego zamieszkania, siostry w lipcu 1991r. przeniosły się do nowo wybudowanego domu parafialnego na ulicy Dębickiej 2, który za zgodą ówczesnego Ks. Proboszcza Józefa Jaworskiego i Rady Duszpasterskiej został przekazany siostrom na własność. Dom był w surowym stanie, nakryty blachą, wokół niego był duży teren do zagospodarowania. W zamian za otrzymany dom siostry podjęły jeszcze pracę organistowską i opiekę nad osobami chorymi i samotnymi w parafii, w ramach parafialnej „Caritas”.
Z czasem zmieniło się także zaangażowanie sióstr w zakresie pracy wychowawczej. Siostry przestały pracować jako katechetki, podjęły natomiast pracę w założonym przez siebie przedszkolu (www), które mieści się w budynku mieszkalnym sióstr. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2002 r. i obecnie uczęszcza do niego 25 dzieci, z terenu miasta Mielca i okolic.(zdjęcie1) (zdjęcie2) (zdjęcie3) (zdjęcie4)
    Siostry poprzez swoje wielorakie zaangażowanie w pracę parafialne i wychowawcze, oraz przez modlitwę i świadectwo życia konsekrowanego, pragną wnosić w społeczność wśród której żyją ducha dziecięctwa Bożego, zawierzenia i miłości do Boga.
Siostry pracują jako:
· wychowawczynie i obsługa w prowadzonym przez siebie Przedszkolu (www) – siostra Benedetta, siostra Jeremiasza, siostra Marilea, siostra Henrietta
· zakrystianka w kościele parafialnym  – siostra Betania
· w parafialnym Caritas – siostra Kalista,
· organistka w kościele parafialnym – siostra Szczepana
 · ponadto siostry podejmują różnorodne prace w Domu Zakonnym.