V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

  1. Dziś V Niedziela Wielkiego Postu. Msze święte tylko w kościele parafialnym tak, jak w każda niedzielę o g 7.30, 9.39, 11.00 i 17.00, w związku z ogłoszonym przez władze państwowe stanem epidemii w naszej Ojczyźnie i zgodnie z dekretem z dnia 24 marca br. i późniejsza notą ks. biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, nie będzie dodatkowej Mszy świętej o g. 14.00 i Mszy świętej w kaplicy na Łużu. W każdej Mszy świętej może uczestniczyć tylko pięć osób, nie licząc księży i posługujących w kościele, aż do odwołania. Starajmy się korzystać z Mszy świętych i nabożeństw wielkopostnych i innych nabożeństw nadawanych przez media komunikacji masowej i portale społecznościowe trwając na modlitwie, abyśmy z tego trudnego czasu doświadczenia mogli wyjść umocnieni duchowo w służbie Bogu i usposobieni do życzliwości wobec siebie, do pomocy naszym bliźnim,
  2. Od poniedziałku Mszę święte wieczorne będą o g. 18.00 według czasu letniego. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”, dlatego od poniedziałku do soboty codziennie rano od g. 6.00, a wieczorem od g. 17.00 i po Mszy świętej do g.19.30 będzie można skorzystać ze spowiedzi wielkanocnej, z zachowaniem zasady, że nie może być jednocześnie więcej niż pięć osób w świątyni. Po wyspowiadaniu się, jeśli byłoby więcej chętnych robimy miejsce dla oczekujących na zewnątrz kościoła.
  3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy – Niedzielę Palmową.
  4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na cele inwestycyjne złożone na konto parafialne i w kopertach, a także za indywidualne ofiary na kwiaty i światło do Grobu Bożego  .
2020-03-29T04:18:52+02:00