XXIX Niedziela Zwykła –  18.10.2020 r.

  1. Dziś XXIX Niedziela Zwykła, w całym Kościele obchodzona jako Niedziela Misyjna, Msze święte dziś o g. 7.30, 9.30 i o g. 11.00. Na Łużu i wieczorem nie będzie Mszy świętej i nabożeństwa różańcowego. W związku z ograniczeniami co do ilości wiernych, w naszym kościele w czasie jednej Mszy świętej może być 114 osób. Ksiądz Biskup Ordynariusz udziela dyspensy od uczestnictwa w Mszy świętej niedzielnej. Zachęcamy do przyjmowania Komunii świętej na rękę, ale decyzja należy do każdego z nas. Dlatego ci, którzy chcą przyjąć Komunię świętą na rękę przystępują najpierw wyciągając dłonie i kładąc lewą rękę na prawą, po podaniu Komunii świętej, biorą Ją prawą ręką i spożywają. Potem ksiądz udzieli Komunii świętej tym, którzy chcą Ją przyjąć do ust.
  2. Codziennie od g. 17.00 Msza święta tylko wieczorem, po niej nabożeństwo różańcowe, pozostałe zamówione intencje będą odprawione na plebanii.
  3. We wtorek wsp. św. Jana Kantego.
  4. W czwartek wsp. św. Jana Pawła II, papieża.
  5. Staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary złożone w kopertach i na konto parafialne na potrzeby inwestycyjne w naszym kościele oraz składane przy okazji wypominków. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na potrzeby misji.
  6. Kartki wspominkowe z imionami naszych drogich zmarłych można składać na tacę, w zakrystii, a do skrzynki na listy na plebanii powiadamiając księży dzwonkiem do drzwi lub telefonem.
  7. W minionym tygodniu odeszło do wieczności sześciu księży z naszej diecezji w tym + Ks. Wincenty Krzyżak, l.79, były wikariusz w naszej w latach 1968 do 1970 oraz + Ks. Wojciech Chochół, l. 69, były proboszcz parafii Trześń k/Mielca. Polećmy Ich Miłosierdziu Bożemu : Dobry Jezu, a nasz Panie …”.
2020-10-17T17:02:39+02:00