XXVI Niedziela Zwykła –  29.09.2019 r.

  1. Dziś XXVI Niedziela Zwykła, o g. 17.00 Msza święta. Dzisiaj dzień modlitw o trzeźwość i Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa.
  2. W poniedziałek wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.
  3. We wtorek wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Siostry Karmelitanki serdecznie zapraszają na Mszę świętą odpustową na godz. 15.00 do kaplicy w domu zakonnym. Jak co roku po Eucharystii odbędzie się obrzęd poświęcenia róż, które są znakiem łask obiecanych przez św. Teresę dla wszystkich proszących ją o wstawiennictwo. Zachęcamy do polecania św. Teresie wszystkich intencji, które nosimy w sercu, by mogła je przedstawiać Miłosiernemu Bogu, którego tak bardzo ukochała.
  4. Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będą w naszym kościele po Mszy świętej wieczornej, a Msza święta wieczorna będzie już od jutra o g. 17.00. Na Różaniec gorąco zapraszamy wszystkich, szczególnie młodzież i dzieci.
  5. W środę wsp. św. Aniołów Stróżów. Na g 17.00 na Mszę święta i nabożeństwo różańcowe w szczególny sposób zapraszamy dzieci z klas trzecich SP wraz z rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii świętej. po nabożeństwie różańcowym spotkanie dla lektorów i ministrantów.
  6. W czwartek od g. 16.00 Godzina święta – prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu, o 16.30 nabożeństwo różańcowe, a o g. 17.00 Msza święta, po niej spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
  7. W piątek wsp. św. Franciszka z Asyżu. Msze święte o g. 6.30 i 17.00 w kościele, o g. 18.15 na Łużu. Okazja do spowiedzi św. od g.16.00 w kościele, od 18.00 na Łużu. W piątek na spowiedź, Mszę świętą i Różaniec maja obowiązek przybyć kandydaci do bierzmowania z klas ósmych szkół podstawowych wraz z rodzicami. O g. 16.00 spotkanie DSM, po nabożeństwie wieczornym spotkanie młodzieżowej grupy apostolskiej. Składka na tacę z I piątku na  Od g. 8.00 z posługą sakramentalna do chorych w domach udaje się ksiądz proboszcz, a od g. 14.00 ks. Janusz.
  8. W sobotę wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Od godz. 16.00 comiesięczna adoracja I sobót miesiąca, które poprowadzi Róża różańcowa NMP Królowej Różańca świętego, różaniec będzie w ramach tego nabożeństwa od g. 16.30, po adoracji o g. 17.00 tylko Msza święta.
  9. W przyszłą niedzielę, pierwszą miesiąca po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla starszych, po Mszy świętej o g. 9.30 dla młodzieży, na sumie chrzest dzieci. o 16.30 Różaniec, a po nim Msza święta.
  10. Staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary na cele inwestycyjne złożone na konto parafialne i w kopertach.
2019-10-02T08:23:22+02:00