XXVIII Niedziela Zwykła –  13.10.2019r.

 1. Dziś XXVIII Niedziela Zwykła, o godz.16.30 nabożeństwo różańcowe, po nim Msza święta wieczorna. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszek na Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. Dziś po Komunii świętej zamiast kazania będzie misterium ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu apostolskiej grupy młodzieżowej i scholi. Końcowe błogosławieństwo mszalne będzie po zakończeniu misterium.
 2. W poniedziałek święto Edukacji i Dzień Nauczyciela. Różaniec ofiarujemy za nauczycieli tak żyjących, jak i tych, którzy już od nas odeszli do wieczności.
 3. We wtorek wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
 4. W środę wsp. św. Jadwigi Śląskiej, po Mszy świętej wieczornej spotkanie dla lektorów i ministrantów.
 5. W czwartek wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Po nabożeństwie wieczornym spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
 6. W piątek święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia, różaniec w intencji Służby Zdrowia, o g. 16.00 spotkanie DSM, po nabożeństwie spotkanie dla apostolskiej grupy młodzieżowej.
 7. W następną niedzielę Światowy Dzień Misyjny. Składka na tacę na misje. O g. 11.00 Msza święta dla dzieci z kazaniem dla nich i ze specjalną oprawą wokalno – muzyczną.
 8. W sobotę 26 października w Mielcu w parafii Trójcy Przenajświętszej na Smoczce będzie doroczne diecezjalne spotkanie misyjne dla róż różańcowych. Udajemy się nas to spotkanie własnym środkiem transportu.
 9. Niedługo Uroczystość Wszystkich Świętych, będzie okazja do zyskiwania odpustu dla dusz w czyśćcu cierpiących, a do tego potrzebny jest stan łaski uświęcającej. Codziennie okazja do sakramentu pokuty pół godziny przed wieczornym nabożeństwem. Można składać kartki z wypominkami.
 10. Staropolskie „Bóg zapłać„ za wszelkie ofiary składane na cele inwestycyjne w parafii złożone w kopertach, kancelarii, na konto parafialne i dziś na tacę.
 11. We wtorek 15 października 2019 r. o g. 13.00 na cmentarzu komunalnym w Mielcu odbędzie się uroczystość związana z pochówkiem Dzieci Utraconych, miejscem pochówku jest kwatera XV dziecięca, rząd XIII, nr grobu 10.
2019-10-13T02:38:24+02:00