XXXI Niedziela Zwykła – 4.11.2018 r.

  1. Dzisiaj XXXI Niedziela Zwykła, po prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla starszych i młodzieży, na sumie chrzest dzieci, o g. 16.30 różaniec za zmarłych z wypominkami.
  2. Codziennie po Mszy świętej wieczornej wypominki z modlitwą za zmarłych.
  3. W poniedziałek po wieczornym nabożeństwie spotkanie dla kandydatów na ministrantów.
  4. W środę po nabożeństwie wieczornym spotkanie dla lektorów i ministrantów
  5. W piątek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, o g. 16.00 spotkanie dla DSM, a po nabożeństwie wieczornym spotkanie dla młodzieży w Domu Parafialnym.
  6. W sobotę wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
  7. W następną niedzielę 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, o g 11.00 w naszym kościele Msza święta za Ojczyznę, zamiast kazania, na zakończenia każdej Mszy świętej misterium przygotowane przez apostolską grupę młodzieżową.
  8. Staropolskie „Bóg zapłać” za ofiary na wyposażenie naszego kościoła złożone na konto parafialne i w kopertach.
  9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności : + Helena Kozioł z Mielca, l. 83 i + Rudolf Bystrek z Rzochowa, l. 79. Rodzinom składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia, a ich polecamy Miłosierdziu Bożemu : „Dobry Jezu, a nasz Panie …”.
2018-11-04T05:48:54+02:00