belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

Uroczystość Wszystkich Świętych

 W nadchodzącą sobotę, 1 listopada, będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu oddajemy cześć tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. Natomiast w niedzielę, 2 listopada będziemy przeżywać wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To właśnie w ten dzień powinniśmy się szczególnie modlić za naszych zmarłych i nawiedzać ich groby.

Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, a także innych, które widzimy, że są zaniedbane lub opuszczone. Dbanie o miejsce spoczynku naszych zmarłych jest jedynym z uczynków miłosierdzia, gdyż – jak wierzymy – w zmartwychwstaniu będzie uczestniczyć nie tylko nasza dusza, lecz również ciało. Słowa te wypowiadamy za każdym razem, gdy odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy: „wierzę… w ciała zmartwychwstanie”. Niech więc troska o groby naszych bliskich będzie wyrazem właśnie tej wiary.

[czytaj więcej]


Nabożeństwa różańcowe

"Różaniec to skarb, który trzeba odkryć"

św. Jan Paweł II

Rozpoczeliśmy nabożeństwa różańcowe. Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze sprawy w ręce Maryi, a Ona zanosi je do Jezusa. W różańcu rozważamy także tajemnice naszego zbawienia - całą historię Jezusa, od Zwiastowania, poprzez Jego ziemskie życie oraz mękę i śmierć, aż po Zmartwychwstanie i prawdy o niebie.

Różaniec  w naszym kościele będziemy odmawiać w dni powszednie o 17.30, a w niedzielę o 16.30.

 

Niech te nabożeństwa będą modlitwą rodzin, dzieci i młodzieży. Starajmy się aby wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej nie było głosem rzucanym na wiatr.

[czytaj więcej]


belka