belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

 

Uroczystość Bożego Ciała stanowi dla katolików wyraz uwielbienia i okazję do oddania czci Sakramentowi Eucharystii. Tego dnia w Kościele odbywa się msza, a po niej uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem.

 

Geneza święta jest ściśle związana z objawieniami św. Julianny z Cornillon (1192-1258). Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w celu podkreślenia jednego z najważniejszych dogmatów naszej wiary, zgodnie z którym Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, a ów cud konsekracji dokonuje się na ołtarzu podczas każdej mszy świętej.

Święto to ustanowił biskup Robert z Thourotte w 1246 roku dla diecezji Liege. Oficjalnie Boże Ciało miało zostać wpisane do kalendarza liturgicznego już w 1264 roku przez papieża Urbana IV bullą "Transiturus”. Ostatecznie jednak uroczystość ogłosił papież Jan XXII w 1317 roku. W Polsce obchody uroczystości Bożego Ciała odbyły się po raz pierwszy w 1320 roku w diecezji krakowskiej z inicjatywy biskupa Nankiera.

Uroczystość miała przypadać w czwartek, ponieważ dzień

[czytaj więcej]


Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego... Tym wezwaniem rozpoczynamy i kończyny naszą modlitwę osobistą, tymi słowami rozpoczynamy i kończymy Mszę Świętą, najpiękniejszą modlitwę. Trójca Święta jest dla nas równie wielką tajemnicą jak przeistoczenie podczas Eucharystii. Ojciec, Syn, Duch Święty; jeden Bóg w trzech osobach.

 

Trzydziesty pierwszy maja jest dniem, w którym obchodzimy Święto Trójcy Przenajświętszej. W tym dniu liturgia pozwala nam dokładniej przypatrzyć się Bogu jako jednemu w trzech postaciach.

 

Poza dogmatem, pewnikiem, który przyjmuje Kościół jako swój fundament, trudno znaleźć jakikolwiek dokument traktujący o Trójcy Świętej bezpośrednio. Jednak już w Księdze Rodzaju Bóg stwarzając człowieka mówi "Uczyńmy człowieka na nasz obraz...". Ano właśnie. Nawet niektórym teologom trudno jest uwierzyć i zaakceptować troistą naturę naszego Boga. Jak więc my; prości ludzie możemy pojąć tę wielką tajemnicę, jaką jest nasz trójjedyny Bóg?

 

Niewątpliwie, pytanie, jakie się zrodziło

[czytaj więcej]


 


belka