belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość ta kończy liturgiczny okres Wielkanocy.
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie”. (J 15,26).
Tę obietnicę, daną podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus wypełnia pięćdziesiątego dnia po swoim Zmartwychwstaniu, kiedy na zebranych w Wieczerniku zlęknionych Apostołów zsyła Ducha Świętego, aby ich umocnić i uzdolnić do bycia świadkami Jego Ewangelii.

Tę samą obietnicę Chrystus wypełnia również dziś, wobec nas – swojego umiłowanego Kościoła.
Jak kiedyś Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy, tak dzisiaj nas, swój Kościół, Chrystus chce umocnić, odnowić i ożywić Duchem Świętym. Chciejmy być Jego uczniami, głosicielami Jego Ewangelii. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego,  pozwólmy się poprowadzić, przyjmijmy Jego światło. On sam swoimi darami uzdolni nas do ukazywania Bożej miłości.
„To Duch Święty bowiem przemawia wciąż do współczesnych ludzi

[czytaj więcej]


Nabożeństwa Majowe

Rozpoczynamy miesiąc maj – poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia nasze myśli będą biegły do Naszej Matki. U Jej stóp gromadzimy się w majowe wieczory, aby wyśpiewać Litanię Loretańską. Uzdrowienie chorych… Ucieczko grzesznych… Pocieszycielko strapionych… Wspomożenie wiernych… O Pani Nasza, Orędowniczko Nasza, Pośredniczko Nasza, Pocieszycielko Nasza…

Przez Maryję idzie się do Jezusa i właśnie ta droga jest najpiękniejsza, najmilsza i najpewniejsza. Warto zwrócić uwagę na niezwykle ważne słowa, które zapisał w swoim „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwik Maria Grignon de Montfort:

„Ilekroć myślisz o Maryi, Maryja zamiast Ciebie myśli o Bogu, i dlatego ilekroć wielbisz i czcisz Maryję, Maryja wraz z tobą wielbi i czci Boga. Jeśli powiesz „Maryja”, Ona powie „Bóg”. Elżbieta wielbiła Maryję i nazwała Ją błogosławioną, bo uwierzyła; Maryja zaś jako wierne echo zaintonowała: „Magnificat anima mea Dominum: Wielbi Pana dusza moja”. Co Maryja wówczas uczyniła,

[czytaj więcej]


belka