belkafot. Paweł Kula
tytulbelka

 


Rozpoczynamy Wielki Post

"Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" - słowami przypomnienia o naszej kruchości rozpoczęliśmy czas pokuty i nawrócenia, czas oczyszczenia serca i duszy. Otrzymaliśmy od Pana Boga kolejny okres 40 dni, na stanięcie w prawdzie o nas samych, na naprawienie zła oraz na odnowienie naszej miłości i przebaczenia.

Środą  Popielcową, rozpoczynamy drogę wielkopostną, która doprowadzi nas do radości Zmartwychwstania Pańskiego. Na tym duchowym szlaku nie jesteśmy sami, bo od początku Kościół towarzyszy nam i nas wspiera Słowem Bożym, które jest drogowskazem życia duchowego i pokuty, a także wspiera nas łaską Sakramentów. W szczególnym czasie łaski, pragniemy razem z Chrystusem wyjść na pustynię, aby zatopić się w modlitwie i odnaleźć kochającego i przebaczającego Ojca.

Rozpoczynając czas wielkopostnych wyrzeczeń, pragniemy ze szczególną ufnością prosić o opiekę i pomoc Matkę Bożą. Niech Ona, która jako pierwsza uwierzyła w Chrystusa, towarzyszy

[czytaj więcej]


nr KRS Caritas

nr KRS naszej Diecezjalnej Caritas : 0000211791


 

 

 

 
 
 
 
Przekazując 1% Twojego podatku 
na konto 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
pomagasz najbardziej potrzebującym

 


belka